Dofinansowania domów pasywnych i energooszczędnych

Dofinansowanie unijne do budowy domu energooszczędnego i pasywnego.
Kto może się ubiegać o dofinansowanie unijne?
Procedury, wymagania, szanse i możliwości.

Dofinansowania domów pasywnych i energooszczędnych

Program dopłat do budowy domów energooszczędnych i pasywnych.

Od stycznia 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ruszył z programem dofinansowania domów budowanych w technologii energooszczędnej lub pasywnej.

I na samym początku nasuwa się już kilka pytań o to np.:

 • Kto będzie mógł takie dofinansowanie otrzymać?
 • Jakie będzie musiał spełnić kryteria by ubiegać się o takie dofinansowanie?
 • Jaki jest poziom takiego dofinansowania?

Postaramy się odpowiedzieć na te podstawowe pytania w prosty ale dokładny sposób.

NFOŚiGW dofinansuje osoby które za pośrednictwem kredytu zdecydują się na budowę domu energooszczędnego lub pasywnego, bądź zakupią mieszkanie w budynku o niskim zużyciu energii. Najwyższa kwota 50 tysięcy złotych brutto przeznaczona jest dla inwestorów którzy wybudują dom pasywny.

30 tysięcy brutto otrzymają inwestorzy budujący dom energooszczędny.

Mieszkania w budynkach pasywnych lub energooszczędnych wynosić będą odpowiednio 16 tysięcy lub 11 tysięcy złotych brutto.

Dofinansowanie wypłacane jest jednorazowo i jest bezzwrotne oraz należy odprowadzić od niego podatek dochodowy.

Program rozpoczął się na początku stycznia 2013 i przewidywany jest na okres sześciu lat.

O dotację mogą ubiegać się osoby które:

 • posiadają pozwolenie na budowę oraz mają prawo do dysponowania nieruchomością na której powstanie budynek
 • posiadają uprawnienia do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz prawa własności nieruchomości wraz z budynkiem jednorodzinnym który deweloper na niej wybuduje albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i własności budynku, który będzie na niej posadowiony i będzie stanowił odrębną nieruchomość
 • w przypadku mieszkań –akt notarialny poświadczający własność lokalu mieszkalnego
 • inwestorzy budujący tzw. systemem gospodarczym także mogą liczyć na współfinansowanie swoich inwestycji.

Dofinansowanie zostanie wypłacone dopiero po zakończeniu budowy kiedy to też zostanie potwierdzony poziom oszczędności jaki został założony w projekcie domu. Wypłata zostanie przekazana bezgotówkowo na konto kredytowe beneficjenta przy czym warunkiem koniecznym jest zakończenie budowy w terminie nie dłuższym niż 3 lata od daty podpisanie umowy kredytowej. Banki będą przeprowadzać kontrole wykorzystania środków z kredytów z dotacjami a także nadzorować weryfikację projektów domów i potwierdzeń osiągania standardów energetycznych poprzez własnych audytorów.

Gdzie zaciągnąć kredyt?

Klienci którzy są zainteresowani budową domu energooszczędnego lub pasywnego i zdecydowali się na zaciągniecie kredytu do wyboru mają następujące placówki bankowe:

 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Deutsche Bank PBC S.A.
 • Getin Noble Bank S.A.
 • SGB-Bank S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • Nordea Bank Polska S.A

Udział banków w tym dofinansowaniu konieczny jest ze względu na dużą sieć placówek bankowych której fundusz nie posiada a co może utrudniać składanie wniosków dla przyszłych zainteresowanych dofinansowaniem inwestorów.

Standardy energetyczne jakie muszą spełniać budynki określa współczynnik EUco.

Wyznacza on roczne zapotrzebowanie budynku na energię potrzebną na ogrzanie i wentylację.

Budynki energooszczędne nie mogą przekraczać więcej niż 40 kWh/m2 rocznie z kolei budynki pasywne nie więcej niż 15 kWh/m2/rok.

Dla porównania standardowo budowane domy zapotrzebowanie na energię mają na poziomie nawet 105 kWh/m2/rok.

Schemat postępowania przy budowie domu

Poniżej przedstawiamy przykładowy schemat postępowania w przypadku budowy domu przez osobę fizyczną.

 • Projekt budowlany powinien być przygotowany zgodnie z wytycznymi NFOŚiGW
 • Sprawdzenie projektu poprzez weryfikatora który potwierdzi spełnienie wymagań narzuconych przez NFOŚiGW
 • Podpisanie umowy beneficjenta z firmą wykonawczą budującą dom lub kierownikiem budowy
 • Złożenie wniosku o kredyt z dotacją wraz z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, charakterystyką energetyczną domu, potwierdzeniem spełnienia wytycznych, oraz dokumentacją potwierdzającą możliwość dysponowania gruntem.
 • Zawarcie umowy kredytowej z dotacją z bankiem.
 • Realizacja zgodnie z wymaganiami NFOŚiGW
 • Odbiór inwestycji
 • Potwierdzenie przez weryfikatora wymaganego standardu energetycznego
 • Wystąpienie do banku o wypłatę dotacji poprzez złożenie protokołu odbioru budynku, świadectwa charakterystyki energetycznej, potwierdzenia osiągniętego standardu energetycznego, pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia, wypisu z KW lub wniosku o wpis
 • Kontrola wykorzystania środków przez bank, wystąpienie zbiorcze o dotację z NFOŚiGW
 • Kontrola wystąpienia NFOŚiGW
 • Przekazanie dotacji na konto kredytowe beneficjenta przez NFOŚiGW
 • Kontrola wybranych inwestycji przez niezależnego audytora NFOŚiGW w zakresie osiągnięcia wymaganych standardów energetycznych.

Program zaplanowano do 2018 r. kiedy to już wszystkie nowo oddawane budynki użyteczności publicznej będą miały w obowiązku być już budowane jako energooszczędne z kolei dwa lata później budowanie domów "o niemal zerowym zużyciu energii" stanie się obowiązkiem wszystkich inwestorów w Polsce na podstawie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010r.

Wielka Brytania zapowiedziała wprowadzenie tego obowiązku już w 2016 r.

NFOŚiGW dopłatami chce zachęcić inwestorów, projektantów, wykonawców i producentów materiałów budowlanych do zmiany standardów budowy budynków.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom chcemy zaproponować Państwu możliwość wybudowania domu z dopłatą oraz pomoc w „przebrnięciu” przez wszelkie etapy związane z otrzymaniem dofinansowania z NFOŚiGW. Zapraszamy do działu DOMY ENERGOOSZCZĘDNE I PASYWNE.


Polityka Cookies firmy BESThem s.c

Serwis www.bestherm.pl firmy BESThem s.c jest stroną typowo informacyjną. Nie gromadzimy żadnych informacji dodatkowych o użytkownikach za wyjątkiem statystyk Google Analytics oraz standardowych danych po stronie serwera potrzebnych do prawidłowego wyświetlenia strony. Więcej informacji apropo bezpieczeństwa i prywatności Google Analytics można znaleźć w Centrum ochrony prywatności Google. W ramach witryny www.bestherm.pl stosujemy plik cookie jedynie w celu zablokowania wyświetlania niniejszego komunikatu na każdej podstonie naszego serwisu. Akceptacja niniejszego komunikatu oznacza, że cookies będa zapisane na Państwa użądzeniu odbiorczym. W każdej chwili można zrezygnować z ciasteczek - wystarczy wyłączyć ich obsługę w używanej przeglądarce.